Velkommen til BestMassage!

Betingelser for afbestilling

Ret til annullering

Kunden har ret til at træde tilbage fra aftalen inden for 30 dage uden at give nogen begrundelse.
Fortrydelsesfristen udløber efter 30 dage fra den dato, du eller nogen tredjepart, dog ikke befragteren af Dem angiven erhverver, fysisk besiddelse af varerne.
For at udnytte fortrydelsesretten, skal du informere os

BestMassage International e.K.
Im Steingeruest 25
76437 Rastatt
Tyskland
Tel: +49 7222 166651
Fax: +49 7222 166648
e-post: tao@bestmassage.dk

om din beslutning om at trække med en utvetydig erklæring (f.eks et brev med posten, fax eller e-mail). Du kan bruge formular nedenfor, men det er ikke obligatorisk.

Til at overholde fristen for tilbagekaldelsen er det tilstrækkeligt for dig at sende din meddelelse om din udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Virkning af annullering

Hvis du hæve aftalen, refunderer vi dig alle betalinger fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de meromkostninger i dit valg af en anden type end den billigste form for standardlevering tilbydes af os levering), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at træde tilbage fra aftalen. Vi vil gennemføre en sådan tilbagebetaling med de samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder, vil du ikke pådrage gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har bevist, at du er vendt tilbage varen, hvis dette sker forinden.

Du bør sende varen tilbage eller afleverer dem til os, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor du kommunikerer din annullering af denne kontrakt til os. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af fristen på 14 dage er udløbet. Du bliver nødt til at betale de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Du er kun ansvarlig for tab af værdi af varerne fra andre behandlinger end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion af varerne.

Slut af annulleringsvilkår

Forslag til formular tilbagetrækning

Til

BestMassage International e.K.
Im Steingeruest 25
76437 Rastatt
Tyskland
Tel: +49 7222 166651
Fax: +49 7222 166648
e-post: tao@bestmassage.dk

Jeg / vi (*) herved, at jeg / vi (*)træde tilbage fra min / vores (*) købsaftale om følgende varer (*) / om levering af følgende tjenesteydelser (*):

Bestilt den (*) / modtaget den (*):

Forbrugerens navn (e)

Adresse forbrugeren (r):

­­­­­­­­­­–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Underskrift af forbruger (re)

–––––––––––––––––––

Dato