Velkommen til BestMassage!

Onlinetvistbilæggelse

Hvis du har et problem med noget, du har købt online, kan du bruge Online Dispute Resolution platform for EU for at forsøge at nå frem til en udenretslig tvistbilæggelse. Du kan kun bruge det, hvis du er bosiddende i et EU-land, og den erhvervsdrivende er baseret i EU.

Du kan nå platformen med dette link: http://ec.europa.eu/odr/.